Teknik Aqiqah Supaya Memperoleh Keuntungan

Aqiqah diartikan sebagai penyembelihan domba/kambing untuk budak yang dilahirkan pada tarikh ke 7, 14, atau 21. Jumlahnya 2 ekor untuk budak laki-laki serta 1 termuda untuk budak perempuan. Aqiqah menurutut tata susila artiya mengabung, memutus atau melubangi. Bisa dikatakan bahwa aqiqah merupakan rambut yang dibawa si bayi saat lahir, serabut ini dikenal dengan aqiqah karena mesti dicukur. Pedoman dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Ruang penyembelihan

1. Jika mengizinkan, penyembelihan dilangsungkan pada tarikh ke-7. Bila tidak, oleh karena itu pada perian ke-14. Meski yang demikian masih bukan memungkinkan, jadi

pada tarikh ke-21 daripada hari kelahirannya.

2. Meluluskan anak nama

3. Memotong rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnya

Hal-hal yang di syariatkan sehubungan dengan aqiqah

1. Disunnatkan untuk memberi seri dan mencukur rambut (menggundul) pada perian ke-7 mulai hari iahirnya.

2. Hisab anak laki-laki disunnatkan beraqiqah beserta 2 upaya kambing sedang bagi bujang perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah tersebut terutama dibebankan kepada orang tua si bani, tetapi boleh juga dikerjakan oleh keluarga yang lain

4. Aqiqah berikut hukumnya sunnah.

Binatang sembelihan1. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah wedus, tanpa memandang http://aqiqah.diy.web.id/ apakah nyali besar atau puan

2. Ruang yang dituntunkan oleh Rasul SAW bertolak pada dalil yang shahih ialah pada tarikh ke-7 dari kelahiran keturunan tersebutUkuran hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Mata tidak singkat akal total alias sebelah

2. Telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga

3. Gigi tidak ompong

4. Kaki tidak timpang

5. Badan tidak lurus kering atau tulang tak bersum-sum

6. Ekor tidak terpotong kian dari sepertiga

7. Hewan sembelihan gak gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan alias betina yang tidak sedang bunting

Hikmah aqiqah

1. Prasarana memprokalmirkan kemunculan anak kepada lingkungannya.

2. Perwujudan mengecap syukur & kegembiraan bagi bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat permufakatan cinta suku yang bermufakat menghadiri jamuan aqeqah

4. Ikut memuluskan masalah social dengan penggolongan daging aqeqah

5. Menghubugkan antara bani dan orang2 tuanya cantik dalam doa maupun syafaat di hari kiamat.

Itulah penjelasan mengenai aqiqah yang akan meraih keuntungan yang luar biasa. Semoga bisa beranfaat dan menjadi wawasan kita semua.